Alexei Degterev

Alexei Degterev

Tufts University, Boston, USA

Small molecule inhibitors of RIPK kinases